BESTYRELSE 2023/2024

Titel Navn Telefon E-mail

VHG Formandsteam

     
Medlem Søren E. Jensen 2965 6585 sej@v-h-g.dk
Medlem Inga Juul 4086 3284 inga@v-h-g.dk
Medlem Martin H. Knudsen 2964 2857 martin.knudsen@v-h-g.dk

VHG Øvrige bestyrelse

     
Postmodtager Formandsteam   vhg@v-h-g.dk
Sekretær Anne-Birthe Køppen 2221 2602 anne-birthe@v-h-g.dk
Afdelingsrep. - Badminton Jørgen Nyholm 2044 6091 joergen.nyholm@v-h-g.dk
Afdelingsrep. - Cykelsport Anders Houg Jensen 2571 7324 anders.houg@v-h-g.dk
Afdelingsrep. - Gymnastik & Kasserer  Marianne Hoffmann 2175 8003 marianne.hoffmann@v-h-g.dk
Afdelingsrep. - Motion Camilla Kiel 2972 5569 camilla.kiel@v-h-g.dk
Afdelingsrep. - Petanque Anni Petersen 2917 9858 anni.p@v-h-g.dk
Medlem Jesper Thorning 4062 1650 jesper@v-h-g.dk
       

Medlemskartotek, kontingent og regnskab

Titel Navn Telefon E-mail
Formandsteam     vhg@v-h-g.dk

Annonceudvalg

Titel Navn Telefon E-mail
  Jesper Thorning 4062 1650 jespert@v-h-g.dk

VHG-siden i lokalavisen

Titel Navn Telefon E-mail
Medlem Susanne Timm 4026 6282 susanne@v-h-g.dk

Veteranudvalg

Titel Navn Telefon E-mail
  John Kristensen 2173 4749 john.kristensen@v-h-g.dk

Hjemmesiden

Titel Navn Telefon E-mail
  Jørgen Nyholm 2044 6091 joergen.nyholm@v-h-g.dk

Revision

Titel Navn Telefon E-mail
Revisor f. VHG Jens Lundgaard 2214 6516  
Revisorsuppleant Bodil Christensen 2374 1385