Velkommen til VHG Motion

VHG MOTION er en aktivitet under Vallekilde-Hørve Gymnastikforening.

Kære medlemmer af VHG Motion

Vi savner jer rigtig meget!

Vi kender, ligesom jer, stadig ikke vores åbningsdato – men vi ser VIRKELIG frem til den!

Det betyder dog ikke, at tingene står helt stille. Vi planlægger stadig de kommende aktiviteter og vil komme med nye tiltag – når vi får lov til at åbne igen.

Enkelte medlemmer har spurgt til kompensation for lukkeperioden. VHG Motion kommer ikke til at refundere betalingen af medlemskabet i lukkeperioden, og dette er foreningen heller ikke juridisk forpligtiget til. VHG Motion modtager ikke nogen støtte/hjælpepakke i denne periode, og vi har heller ikke det antal medlemmer, som der under normale omstændigheder ville være – Det påvirker selvfølgelig foreningens økonomi.

Af samme grund har instruktører og frivillige heller ikke mulighed for at søge nogen omkostningsgodtgørelse for deres store arbejde i foreningen. Hele vejen rundt, gør vi alt, hvad vi kan, for at denne periode skal have mindst mulig påvirkning på vore muligheder for at give jer nogle gode og sunde oplevelser fremover. Vi glæder os til mere normale tilstande.

Vi vil gerne takke jer for den store støtte og tilkendegivelse, I tidligere har givet vores fælles forening. I er den eneste hjælpepakke, vi har. Dermed håber vi, at I fortsat vil bakke op omkring centret, både nu og senere, når vi lukker op igen.  

Vi ses forhåbentlig snart.

Bestyrelsen i VHG Motion

 

Omkring det juridiske i denne situation, i forhold til refusion, så kan her ses udtalelse fra DGI:

Der er tale om force majeure, når idrætsforeninger aflyser arrangementer og aktiviteter for at medvirke til, at udbredelsen af Coronavirus begrænses mest muligt. Det vurderer DGI’s jurist Steen F. Andersen.

Udtrykket force majeure bruges juridisk, når der sker noget helt ekstraordinært, som ingen af parterne har indflydelse på. Dette medfører, at en eller begge parter ikke kan gøres ansvarlig for den manglende opfyldelse af kontrakten. 

DGI Jura vurderer, at allerede fra 6. marts var der tale om force majeure i forhold til de arrangementer, hvor der var over 1.000 deltagere, og sikkert også for mindre arrangementer, hvor særligt udsatte ville være blandt deltagerne.

Med Folketingets vedtagelse af hastelove mod corona 12. marts blev forholdene skærpet, og der er tale om force majeure, når idrætsforeningerne må aflyse arrangementer og aktiviteter for at undgå at corona-smitten spreder sig.

6. april oplyste Regeringen, at alle større arrangementer frem til 31. august ikke kan afholdes. Regeringen har 21. april meldt ud, at større arrangementer defineres som +500 deltagere. 

Reglen om, at der kun må forsamles højst 10 personer gælder stadig, foreløbig frem til og med 7. juni. Herefter forventes det, at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50 personer.  

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Der kan være enkelte foreninger, der har valgt at have både traditionelle medlemsskaber og andre ordninger, f.eks. klippekort. I forhold til klippekortordninger og lignende kan det overvejes, om der skal være en forlængelse af den periode, der er betalt for, eller der skal være tilbagebetaling.

 

VHG Motionscenter er beliggende i store flotte lokaler i Vallekilde-Hørve Fritidscenter hal 2. Motionscentret har de bedste træningsmaskiner der findes, både til konditionstræning og træning af muskelgrupper.

VHG MOTION har mere end 30 frivillige instruktører, der alle har instruktøruddannelsen gennem DGI.

Instruktørerne kan træffes i motionscentret:

Mandage mellem kl. 19.00 - 20.30.

Tirsdage mellem kl. 19.00 - 20.30.

Onsdag og Torsdag i ulige uger mellem kl. 19.00 - 20.30.

Alle medlemmer får et personligt og individuelt træningsprogram.

Vi har et nyt ventilationsanlæg, så temperatur og klima er altid i top.

VHG MOTION har åbent 365 dage om året fra 04.30 - 24.00

Se billeder fra motionscenteret i vores Galleri i menuen til højre.

Du kan under linket Indmeldelse i højre side se, hvad du kan gøre for at blive medlem.


Vores folder kan hentes HER i pdf format.